Handelsbetingelser 

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Baltic-yacht ApS. Vi opfordrer til, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

  • Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet ”Betingelserne”) gælder for alle ydelser der bliver solgt på www.balticyacht.dk (herefter kaldet hjemmesiden) 

Af baltic-yacht ApS (herefter kaldet virksomheden)

Cvr nr. 38873164 

Adresse: Melstedby 25, 3760 Gudhjem 

  • Ydelser

De ydelser der bliver solgt fra hjemmesiden er afhængig af brugerens input og valg. Ved køb af en ydelse accepterer brugeren disse betingelser. 

Brugerens valg af ydelse er bindende. der ydes ikke returret med mindre punkt 4 i disse betingelser er opfyldt.

I tilfælde af vejrforhold, der af skibsføreren, skønnes mere hensigtsmæssige af hensyn til passagerernes komfort og sikkerhed, kan skibsføreren til enhver tid ændre ydelsen, til en af virksomhedens andre ydelser på hjemmesiden.

  • Pris og betaling

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for ydelser til private, mens ydelser til erhvervsdrivende er eksklusiv moms. Når du gennemfører købet, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kundeudsteder derudover måtte opkræve.

  • Returret 

I tilfælde af at skibsføreren vurderer at ydelsen af hensyn til passagerenes komfort og sikkerhed ikke kan gennemføres på nogen, af de på hjemmesiden nævnte ydelser, ydes der fuld returret til brugeren. Beløbet tilbage via bankoverførsel eller mobilepay indenfor fem bankdage.

  • Særlige vejrforhold

I tilfælde af vejrforhold hvor afgang fra Haslehavn skønnes mere hensigtsmæssig af hensyn til passagerenes komfort og sikkerhed, meddeles dette til brugeren via sms og mail senest dagen inden afgang. 

  • Klagevejledning

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail ”MnBTXkZbUUtTUVpGUF1AXFpdXl9yVV9TW14cUV1f@nospam”

  • Databehandling 

Virksomheden forholder sig ret til at anvende de af brugerens oplyste data på hjemmesiden på følgende betingelser

1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil,

2) behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale,

3) Virksomheden må ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring eller anvende oplysningerne på vegne af en anden virksomhed i dette øjemed,

  • Kontakt

Ved evt. spørgsmål, klager eller kommentarer kan virksomheden kontaktes på email: ”KkhLRl5DSVNLSUJeSEVYREJFRkdqTUdLQ0YESUVH@nospam” 

  • ændringer 

Virksomheden kan ensidigt til enhver tid, når som helst ændre disse handelsbetingelser uden kundens samtykke.

  • Lov og værneting

Disse handelsbetingelser af omfattet af følgende danske love: Købeloven, Forbrugeraftaleloven og E-handelsloven. Et evt. sagsanlæg mod virksomheden kan indgives for byretten i Rønne. 

empty